İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi  Güncel Duyurular
 
  İcra hizmetlerinin etkililik ve verimliliğini artırmak üzere icra dairelerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi sağlanarak,   vatandaş tarafından icra dairelerine duyulan güvenin arttırılması planlanmaktadır.